Informationer

3. marts 2023

Endelige udbytter 2022

Der er beregnet endelige a conto udbytter 2022 for Værdipapirfonden Lokalinvest og der udbetales ikke udbytte for 2022.

ISIN Afdeling Endelige udbytte i kr. pr. bevis
DK0060776177 SparKron Invest Moderat KL 0,00
DK0060776094 SparKron Invest Vækst KL 0,00
DK0060776250 SparKron Invest Offensiv KL 0,00
DK0060775955 SparKron Invest Stabil KL 0,00
DK0061681160 SparKron Invest Maksimum KL 0,00
30. december 2022

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

22. november 2022

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

26. august 2022

Halvårsrapport 2022 for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør halvårsrapporten for 2022 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs halvårsrapporten - klik her

24. februar 2022

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

23. februar 2022

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

9. marts 2021

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

9. marts 2021

Delegation af kapitalforvaltningsydelser

Sparinvest S.A., som er administrationsselskab for og varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, skal hermed meddele, at Sparinvest S.A. har delegeret kapitalforvaltningsydelser helt eller delvist til Nykredit Portefølje Administration A/S.

Delegationen indebærer, at Nykredit Portefølje Admini¬stration A/S fremadrettet vil udføre en række kapitalforvaltningsydelser på vegne af Sparinvest S.A. og selskabets danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Delegationen ændrer ikke på Sparinvest S.A.’s forpligtelser som administrationsselskab over for værdipapirfonden.

Investeringsrådgivning er for udvalgte afdelinger en del af den delegerede kapitalforvaltningsydelse til Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S har videredelegeret investeringsrådgivningen til Nykredit Bank A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S’ hovedvirksomhed er investeringsforvaltningsvirksomhed, og Nykredit Bank A/S’ hovedvirksomhed er pengeinstitutvirksomhed.

Nykredit Portefølje Administration A/S er 100 % ejet af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er værdipapirfondens depotbank og ejer ligeledes 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE, som ejer 100 % af aktierne i Sparinvest S.A. Interessekonflikter håndteres i henhold til Sparinvest S.A.’s politik for håndtering af interessekonflikter og er registreret i Sparinvest S.A.’s register for interessekonflikter. For yderligere information om Sparinvest S.A.’s politik for håndtering af interessekonflikter henvises til lokalformueinvest.dk.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 03.

18. december 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

26. november 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

23. november 2020

Videredelegation af fondsadministrationsydelser

Sparinvest S.A., som er administrationsselskab for og varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, skal hermed meddele, at Sparinvest S.A. har videredelegeret fondsadministrationsydelser til Nykredit Portefølje Administration A/S.

Videredelegationen indebærer, at Nykredit Portefølje Administration A/S fremadrettet vil udfører en række fondsadministrationsydelser på vegne af Sparinvest S.A. og selskabets danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Videredelegationen ændrer ikke på Sparinvest S.A.’s forpligtelser som administrationsselskab over for værdipapirfonden.

Nykredit Portefølje Administration A/S er 100 % ejet af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er værdipapirfondens depotbank og ejer ligeledes 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE, som ejer 100 % af aktierne i Sparinvest S.A. Interessekonflikter håndteres i henhold til Sparinvest S.A.’s politik for håndtering af interessekonflikter og er registreret i Sparinvest S.A.’s register for interessekonflikter. For yderligere information om Sparinvest S.A.’s politik for håndtering af interessekonflikter henvises til lokalformueinvest.dk.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til Legal Director, Lise Bøgelund på tlf. nr. +45 51 15 92 75.

Med venlig hilsen

Direktionen
Sparinvest S.A.

23. november 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

22. september 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

4. september 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

28. august 2020

Halvårsrapport 2020 for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør halvårsrapporten for 2020 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs halvårsrapporten - klik her

26. juni 2020

Bortfald af de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag

Da markedsforholdene har stabiliseret sig nedsættes de midlertidigt forhøjede maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdelingerne/andelsklasserne i Værdipapirfonden Lokalinvest til normalt niveau og følger med virkning fra 29. juni 2020 de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag, der er fastsat i prospektet for denne forening.

14. maj 2020

Ændring i midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest, og en række af de underliggende afdelinger, som værdipapirfonden investerer i, har stabiliseret sig yderligere i de forgangne uger. Derfor nedsættes de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag yderligere delvist for afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest.

Se de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.

27. april 2020

Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest, og en række af de underliggende afdelinger, som værdipapirfonden investerer i, har stabiliseret sig yderligere i de forgangne uger. Derfor nedsættes det midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest.

Se de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.

6. april 2020

Ændring i emissionstillæg og indløsningsfradrag

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest, og en række af de underliggende afdelinger, som værdipapirfonden investerer i, har stabiliseret sig noget i den forgangne uge. Derfor nedsættes det midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest.

Se de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.

25. marts 2020

Nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag

Der er usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som påvirker afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest, og en række af de underliggende afdelinger, som værdipapirfonden investerer i, har forhøjet deres emissionstillæg og indløsningsfradrag. Det er derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest.

Se de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.

24. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

24. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

23. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

23. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

18. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

18. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

18. marts 2020 Der er usædvanlige markedsforhold, som påvirker afdelingerne i Værdipapirfonden Lokalinvest, og det er derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet de foreninger, som der investeres i som følge af et væsentligt udvidet spread mellem købs- og salgspriser på deres underliggende værdipapirer, også midlertidigt har forhøjet deres indløsningsfradrag.

Der er tale om følgende ændringer :

Sub-fund Nuværende
maks.indløsningsomk.
(prospekt)
Ændring Nye midlertidige
maks. indløsningsomk.
SparKron Invest Stabil KL 0,21% 0,20% 0,41%
SparKron Invest Moderat KL 0,21% 0,17% 0,38%
SparKron Invest Vækst 0,21% 0,11% 0,32%
SparKron Invest Offensiv KL 0,24% 0,06% 0,30%
17. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

16. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

13. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

13. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

10. marts 2020

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

9. marts 2020

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da beregning og indberetning af indre værdi for afdelingerne er udeblevet grundet store fald på aktiemarkederne.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

28. februar 2020

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt og fondsbestemmelser for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

Download fondsbestemmelserne - klik her

27. februar 2020

Årsrapport 2019 for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør årsrapporten for 2019 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs årsrapporten - klik her

12. februar 2020

Endelige udbytter 2019

Der er beregnet endelige a conto udbytter 2019 for Værdipapirfonden Lokalinvest.
Udbytterne udbetales til investorernes konti den 25. februar 2020.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2019 skal godkendes af bestyrelsen i fondens administrationsselskab den 27. februar 2020.

ISIN Afdeling Endelige udbytte i kr. pr. bevis
DK0060776177 SparKron Invest Moderat KL 4,40
DK0060776094 SparKron Invest Vækst KL 6,90
DK0060776250 SparKron Invest Offensiv KL 7,30
DK0060775955 SparKron Invest Stabil KL 2,70
20. december 2019

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

19. december 2019

Afdelingen SparKron Invest Vækst KL ændrer skattestatus

Sparkron Invest Vækst KL ændrer pr. 1. januar 2020 skattestatus som følge af ny lovgivning, hvor der sker en ændring af skattereglerne for udenlandske investerings-afdelinger, hvori Sparkron Invest Vækst KL har investeret en del af formuen.

I år 2019 og tidligere år er afdelingen skattemæssigt behandlet som en obligations-baseret afdeling og dermed underlagt skattereglerne for kapitalindkomstbeskatning.

Fra 1. januar 2020 behandles afdelingen Sparkron Invest Vækst KL skattemæssigt som en aktiebaseret afdeling og dermed underlagt skattereglerne for aktieindkomstbeskatning.

For afdelingens investorer betyder det, at fremtidigt udbytte, kursgevinst eller kurstab ved salg er aktieindkomst, uanset købstidspunkt. Hvis nuværende kursgevinst eller kurstab skal realiseres, som kapitalindkomst, så skal SparKron Invest Vækst KL afdelingen sælges inden 31.12.2019.

Indrapportering til SKAT sker fortsat automatisk.

For mere information om aktieindkomst henvises til SKATs hjemmeside.

Sparkron Invest Vækst KL vil fortsat fremover indeholde såvel aktier, obligationer som andre værdipapirtyper inden for de investeringsrammer, der er fastlagt i prospektet for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til Jacob Snedker på tlf. nr. 36 34 74 31


1. november 2019

Ledelsesændring – Sparinvest S.A.

Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, skal hermed meddele, at der er en ændring i selskabets bestyrelse, idet Dirk Schulze er fratrådt som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består fra således af følgende medlemmer

  • Martin Udbye Madsen (formand)
  • Michaela Winther
  • Dan Sørensen
  • David Sander Hjortsø

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til Legal Director, Lise Bøgelund på tlf. nr. 36 34 75 00.


30. august 2019

Ledelsesændring – Sparinvest S.A.

Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, skal hermed meddele, at selskabet med virkning fra dags dato har fået ny bestyrelse, idet den tidligere bestyrelse er fratrådt i forbindelse med overdragelsen af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE til Nykredit.

Bestyrelsen består fra dags dato af følgende medlemmer

  • Michaela Winther
  • Dirk Schulze
  • Dan Sørensen
  • David Sander Hjortsø
  • Martin Udbye Madsen

Bestyrelsen har konstitueret sig med Martin Udbye Madsen som formand.

Sparinvest Holdings SE og dermed Sparinvest S.A. er nu en del af Nykredit koncernen, idet Nykredit nu ejer 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til Legal Director, Lise Bøgelund på tlf. nr. 36 34 75 74.

30. august 2019

Halvårsregnskab for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør halvårsregnskab 2019 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs halvårsrapporten - klik her

15. august 2019

Nykredits køb af Sparinvest Holdings SE godkendt af finanstilsynet i Luxembourg

Men henvisning til fondsbørsmeddelelse af 9. juli 2019 om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af Nykredits køb af Sparinvest Holdings SE, skal Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, hermed meddele, at finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, ligeledes har godkendt Nykredits køb af 75% af aktierne i Sparinvest Holdings SE.

Med myndighedsgodkendelserne på plads forventes transaktionen gennemført den 30. august 2019.

Ovenstående vil på nuværende tidspunkt ikke have betydning for administrationen af værdipapirfonden.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til CEO for Sparinvest Holdings SE, Jørgen Søgaard-Andersen, tlf. nr. 36 34 75 54.

Med venlig hilsen

Direktionen
Sparinvest S.A.

9. juli 2019

Nykredits køb af Sparinvest Holdings SE godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Med henvisning til meddelelsen af 1. marts 2019 om betinget købsaftale mellem Sparinvest Holdings SE og Nykredit, skal Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, skal hermed meddele, at parterne har underskrevet aktieoverdragelsesaftale, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Nykredits køb af 75% af aktierne i Sparinvest Holdings SE. Transaktionens gennemførelse afventer nu godkendelse fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF.

Ovenstående vil på nuværende tidspunkt ikke have betydning for administrationen af værdipapirfonden.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til CEO for Sparinvest Holdings SE,

Jørgen Søgaard-Andersen, tlf. nr. 36 34 75 54.

Med venlig hilsen

Direktionen
Sparinvest S.A.

29. marts 2019

Årsrapport 2018 for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør årsrapporten for 2018 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs årsrapporten - klik her

1. marts 2019

Betinget købsaftale mellem Sparinvest og Nykredit

Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, skal hermed meddele, at selskabets moderselskab, Sparinvest Holdings SE (samlet ”Sparinvest”), har indgået en betinget købsaftale med Nykredit.

Det betyder, at såfremt købsaftalen endeligt godkendes, vil Sparinvest koncernen og dermed værdipapirfondens administrationsselskab blive en del af Nykredit koncernen.

Købsaftalen er betinget af en række betingelser samt myndighedsgodkendelser. For yderligere informationer henvises til vedhæftede meddelelse fra Nykredit, som er offentliggjort dags dato via Nasdaq Copenhagen A/S.

Ovenstående vil på nuværende tidspunkt ikke have betydning for administrationen af værdipapirfonden.

Henvendelser vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til CEO for Sparinvest Holdings SE, Jørgen Søgaard-Andersen, tlf. nr. 36 34 75 54.

Med venlig hilsen

Direktionen
Sparinvest S.A.

Se fondsbørsmeddelsen - klik her


11. februar 2019

Endelige udbytter 2018

Der er beregnet endelige a conto udbytter 2018 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Udbytterne udbetales til investorernes konti den 22. februar 2019.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2018 skal godkendes af bestyrelsen i fondens administrationsselskab den 29. marts 2019.

ISIN Afdeling Endelige udbytte i kr. pr. bevis
DK0060776177 SparKron Invest Moderat KL 1,70
DK0060776094 SparKron Invest Vækst KL 1,60
DK0060776250 SparKron Invest Offensiv KL 2,20
DK0060775955 SparKron Invest Stabil KL 1,90
2. januar 2019

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

5. november 2018

Ledelsesændring i Sparinvest S.A.

Sparinvest S.A. som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Lokalinvest, har ansat Thomas Gunnarsson som investeringsdirektør (CIO). Han tiltræder den 5. november 2018 og indtræder fra samme dato i direktionen i Sparinvest S.A.

Jørgen Søgaard-Andersen udtræder med virkning fra den 5. november 2018 af direktionen i Sparinvest S.A samt som filialbestyrer i Sparinvest S.A.’s danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Niels Solon fortsætter som filialbestyrer for ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Jørgen Søgaard-Andersen er fortsat Chief Executive Officer i Sparinvest Holdings SE.

Desuden er Lars Højberg udnævnt som Chief Operating Officer og Lise Bøgelund udnævnt som Legal Director i Sparinvest S.A. Begge er indtrådt i direktionen i Sparinvest S.A.

Direktionen i Sparinvest S.A. består således fra dags dato af Niels Solon, Jacob Nordby Christensen, Henrik Lind-Grønbæk, Richard Jacqué, Lars Højberg, Lise Bøgelund og Thomas Gunnarsson.

Det skal bemærkes, at idet Sparinvest S.A. er et luxembourgske selskab, skal de nye direktørers tiltrædelser godkendes af det luxembourgsk Finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – disse godkendelser afventes på nuværende tidspunkt.

21. september 2018

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Download prospektet - klik her

31. august 2018

Halvårsrapport for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør halvårsrapport 2018 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs halvårsrapporten - klik her

25. maj 2018

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Prospektet kan downloades her

1. maj 2018

Årsrapport 2017 for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør årsrapporten for 2017 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs årsrapporten - klik her

19. april 2018

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Prospektet kan downloades her

19. marts 2018

Suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest den 22. og 23. marts 2018

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest suspenderes den 22. og 23. marts 2018, idet handlen med flere af de underliggende investeringsforeningsafdelinger suspenderes i denne periode som følge af gennemførelsen af en række fusioner. Det vil derfor ikke være muligt at beregne indre værdi i værdipapirfondens afdelinger, da de fusionerende investeringsforeningsafdelinger udgør en større andel af porteføljerne i værdipapirfondsafdelingerne.

Suspension af handlen ophæves den 26. marts 2018.

8. marts 2018

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i værdipapirfonden er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

7. marts 2018

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i de berørte afdelinger.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

6. marts 2018

Foreløbigt udbytte 2017

Der udbetales i år følgende aconto-udbytte i Værdipapirfonden Lokalinvest.

ISIN Afdeling Foreløbigt udbytte i kr. pr. bevis
DK0060775955 SparKron Invest Stabil KL 0,00
DK0060776177 SparKron Invest Moderat KL 0,00
DK0060776094 SparKron Invest Vækst KL 0,20
DK0060776250 SparKron Invest Offensiv KL 0,00

Udbyttebetalingen forventes at ske den 9. marts 2018.

Første handelsdag uden indeholdte udbytter er den 7. marts 2018.

Selvom aconto-udbytter er reviderede, så er det som investor vigtigt at være opmærksom på, at de udbytter, der betales aconto i marts, først godkendes endeligt af bestyrelsen i værdipapirfondens administrationsselskab, Sparinvest S.A. den 3. april 2018.

 

2. november 2017

Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest

Prospektet kan downloades her

22. september 2017

Ophævelse af suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

Suspensionen af handlen med samtlige afdelinger i værdipapirfonden er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

21. september 2017

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i de berørte afdelinger.

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

31. august 2017

Halvårsregnskab for Værdipapirfonden Lokalinvest

Sparinvest S.A. offentliggør halvårsregnskab 2017 for Værdipapirfonden Lokalinvest.

Læs regnskabet - klik her

8. august 2017

Fejl i indre værdi i afdelingerne SparKron Invest Moderat KL og SparKron Invest Vækst KL

Indre værdi for de to afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest har ved prisudsendelsen den 4. august 2017 kl. 12.03 været fastsat forkert og frem til kl. 116.18 samme dag, hvor den blev rettet.

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er fulgt.

17. juli 2017

Suspension af handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest ophævet

Suspension af handlen med samtlige afdelinger i foreningen er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi på afdelingerne.

17. juli 2017

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i de berørte afdelinger.

Der vil lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

7. juli 2017

Ophævelse af suspension med handlen i samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest

I forlængelse af meddelelse af 4. juli om suspension af handlen med samtlige afdelinger i foreningen skal det hermed meddeleles, at suspensionen er ophævet, da det igen er muligt at beregne indre værdi på afdelingerne.

4. juli 2017

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest suspenderet

Handlen med samtlige afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest er suspenderet, da det ikke er muligt at beregne indre værdi i de berørte afdelinger.

Der vil lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionen ophæves og det igen er muligt at beregne indre værdi i afdelingerne.

Dokumenter

Redegørelse for samfundsansvar, 2022 Download
Halvårsrapport, 2022 Download
Beholdningsoversigt, 2021 Download
Årsrapport, 2021 Download
Redegørelse for samfundsansvar for 2021 Download
Beholdningsoversigt, 2020 Download
Årsrapport, 2020 Download
Beholdningsoversigt, 1. halvår 2020 Download
Halvårsrapport, 2020 Download
Code of conduct Download
Beholdningsoversigt, 2019 Download
Årsrapport, 2019 Download
Beholdningsoversigt, 1. halvår 2019 Download
Halvårsrapport, 1. halvår 2019 Download
Prospekt for Værdipapirfonden Lokalinvest Download
Fondsbestemmelser for Værdipapirfonden Lokalinvest Download
Politik for best execution og ordreudførelse Download
Bilag - Politik for best execution og ordreudførelse Download
Politik for håndtering af interessekonflikter Download
Klagevejledning Download
Årsrapport, 2018 Download
Beholdningsoversigt, 2018 Download
Halvårsrapport, 1. halvår 2018 Download
Årsrapport, 2017 Download
Beholdningsoversigt, 2017 Download
Halvårsrapport, 1. halvår 2017 Download